Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – specjalistyczna pomoc prawna

Dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego usługi opracowania analiz, ekspertyz oraz specjalistycznej prawnej asysty podczas przygotowania zapytań i prowadzenia postępowań wyłaniających wykonawców zadań objętych zakresem projektu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski"

 

Pobierz w formacie PDF

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020