Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – specjalistyczna pomoc prawna

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  

Pobierz w formacie PDF

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020