Kontakty

W celu realizacji projektu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski" w PUK Sp. z o.o. działa Jednostka Realizująca Projekt. Kontakt z JRP tel. (83) 371 43 21

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020