Konferencja podsumowująca realizację projektu

 

                                     W dniu 11 października 2018 roku, w Międzyrzecu Podlaskim odbyła się konferencja prasowa związana z realizacją projektu "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski". Zaawansowanie prac osiągnęło już 85%. Ostateczne zakończenie realizacji projektu planowane jest na grudzień 2018.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020