Zapytanie ofertowe – Promocja projektu

Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji projektu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski" działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 zgodnie z podpisaną w dniu 15.05.2017 r. umową dofinansowanie nr: POIS.02.03.00-00-015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - laptop, drukarka, projektor

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dostawy laptopa
z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz powszechnymi programami i pakietami biurowymi, drukarki oraz projektora multimedialnego w ramach projektu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski"

Ponad 4 mln złotych netto na rozbudowę wodociągów i kanalizacji

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych pozyskało dofinansowanie na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w południowej części miasta. Wiadomość ucieszy szczególnie mieszkańców ul. Zadwornej, Adamki, Siteńskiej, Kolejowej, Grzybowej, Kościuszki i Zahajkowskiej, bo tu będę prowadzone prace budowlane. Umowę o dofinansowanie podpisano 15 maja br. w Warszawie.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020